Thông tin công trình

  • Chủ đầu tư:  Giang
  • Địa điểm : Phường Ngọc Khánh – Quận Ba Đình – TP. Hà Nội.
  • Diện tích :  Ban công 20m2; Vườn trên mái 60m2
  • Nhóm thiết kế :  Đặng Hương Trà
  • Thi công : Nguyễn Tuấn Vũ, Nguyễn Hoàng Giang, Ngô Văn Trang cùng đồng đội
  • Giám sát : Nguyễn Tuấn Anh
  • Năm thực hiện : 2021
  • Năm hoàn thành: 2021