BẠCH MÃ HOÀNG TỬ

Giá: Liên hệ

tên thông thường: Bạch mã hoàng tử
Tên khoa học
Họ: Araceae

Đây là những thường xanh thảo dược lâu năm với thân cây phát triển dựng lên hoặc rủ xuống và bò. Thân cây mọc trên mặt đất có thể nhổ tận gốc tại các nút.

Mã: Bạch mã hoàng tử
ĐẶT HÀNG NHANH